Pravila za tržište - Machineseeker.rs

Pravila tržišta

Samo konkretne ponude

U bazu podataka unesite samo određene ponude. Reklame koje se sastoje samo od slogana kao što su "sve vrste xy mašina" nažalost se ne mogu otključati. Za svaku reklamu mora biti ponuđena određena mašina ili fiksni paket od nekoliko mašina. U slučaju mašinskog paketa neophodan je jasan opis pridruženih mašina u tekstu oglasa. Iskustvo je, međutim, pokazalo da pojedinačni mašinski oglasi dobijaju znatno više pažnje od mašinskih paketa.

Oglasi uvek sa smislenim tehničkim opisom

Sa rasporedima na Machineseeker , navedite opis u polju Tehnički podaci. Reklame bez tehničkih podataka kod nas nisu moguće. Korisni saveti za kreiranje oglasa za visoku prodaju mogu se naći .

Nema mogućih anonimnih ili šifrovanja reklama

Uključite svoje puno ime i adresu u profil prodavca. Anonimne reklame nažalost nisu moguće kod nas.

Nema brojeva telefona/faksa i e-adresa u tekstu oglasa

Oglasi ne smeju da sadrže telefonske brojeve, brojeve faksa, brojeve mobilnih telefona i e-adrese. Vaši kontakt detalji se automatski generišu sa naloga kupca i takođe prikazuju u dovršenoj reklami. Zbog toga dodatna stavka podataka o kontaktu u tekstu oglasa nije neophodna.

Nema Internet adresa u oglasima

Tekst reklame i slike ponuda vašeg računara možda ne sadrže internet adrese. Ukoliko ste zainteresovani za reklamiranje logotipa za svoju matičnu stranicu, možete je rezervisati ne.

Nema referenci na druge reklame

Oglasi ne smeju da sadrže reference na druge oglase dobavljača. Pored toga, reference na onlajn prodavnice provajdera, kao i druge trgovačke ili aukcijske platforme nisu dozvoljene.

Mašine koje se reklamiraju kao poverljive možda nisu deo aukcije.

Brisanje prodatih artikala

Odmah izbrišite ili pauzirajte prodate artikle. Trudimo se da naša baza podataka bude autesna. Kartonski hrastovi su stoga veoma nepoželjni ili zabranjeni od strane C&Cs.

Nema ponovnog otpremanja nakon navođenja brisanja

Momentalno otpremanje prethodno izbrisanih oglasa nije dozvoljeno iz razloga izvrtanja konkurencije.

Nema logotipa kao mašinskih slika ili na slici računara

Nemojte postavljati logotipe preduzeća kao slike računara. Takođe je zabranjen plasman logotipa preduzeća na mašinskim slikama.

Samo slike koje imate pravo da koristite

Isto tako, fotografije proizvođača čija autorska prava leže na samom proizvođaču ili fotografije konkurenata mogu se otpremiti samo uz pismenu dozvolu odgovarajućeg nosioca autorskih prava.

Nema slika čuvara mesta

Listanje slika koje imaju samo "fotografije koje slede" ili slične kao njihov jedini sadržaj nisu moguće.

Ne kopiraj tekstove od konkurenata

Molimo vas da sami kreirate tehničke opise objekata prodaje. Kopiranje tekstova i delova oglasa drugih prodavaca je zabranjeno i obično donosi samo nevolje koje vi ne želite.

Nema lista ključnih reči/ključnih reči u reklamama

Navedite samo relevantne tehničke opise odgovarajućih mašina. Upotreba ključnih reči ili lista reči za pretraživanje nije moguća. Isto tako, promocija daljih mašina, proizvoda, potrošnih proizvoda i opšteg oglašavanja nije moguća.

Nema imena kompanija i ponavljanja reči u naslovu reklame

Zabranjeno je pominjanje imena sopstvene firme kao i ponavljanja reči u naslovu reklame. Proizvođači su isključeni iz ovog propisa.

Izbor prave kategorije mašine

U vašem interesu, obavezno postavite svoje reklame u prave kategorije.

Nema 1 € oglasa

Molimo vas da u rasporede ne uvrstite cene od 1 €. Oglasi koji prikazuju 1€ kao nabavnu cenu (takođe kao FP ili VB) neće biti aktivirani. Ako ne želite da unesete cenu, ostavite polje cene neispunjeno prilikom unošenja. Tada će za vašu reklamu automatski Informacije o ceni napomena "Informacije o ceni".

Bez naslova reklama

Unesite smislene informacije u ime mašine / vrstu vozila kao i u proizvođača i model i nemojte koristiti promotivne formulacija. Ovo je jedini način na koji potencijalni kupci mogu da ih naрu putem funkcije pretrage.

Dostižni telefonski brojevi u kontakt detaljima

Kada iznosite detalje o kontaktu, obavezno navedite dostupan broj telefona.

Nema više oglasa

Nemojte knjižiti isti artikal više puta.

Dodatna pravila za marketplace za kupovinu sada rasporedi

Nema kontakt informacija

Rasporedi "Kupi odmah" ne smeju da sadrže nikakve kontakt informacije. Pored brojeva telefona, brojeva faksa, brojeva mobilnih telefona i e-adresa, to uključuje i ime sopstvene kompanije, logotip sopstvene kompanije, sopstvenu adresu i imena kontakt osoba. Slike, video zapisi i prilozi datoteka takođe ne smeju da sadrže nikakve kontakt informacije. Reference kao što je "Remontovano [imenom sopstvenog preduzeća]" nisu dozvoljene.

Informacije o lokaciji u odeljku "Lokacija za listing" moraju biti ograničene na grad i zemlju (npr. Esen, Nemačka). Indikacija tačne adrese, uključujući ulicu, broj kuće i poštanski broj nije dozvoljena.

Sveobuhvatan opis

Vaši listingi "Kupi odmah" se posebno dobro prodaju kada su obimno i precizno opisani. Detaljne informacije omogućavaju nekomplikovani prodaju i smanjuju obim posla. Izgradite poverenje tako što ćete obratiti pažnju na ispravnu primenu pravopisnih i gramatičkih pravila.

Preporučeni sadržaj:

  1. Precizna klasifikacija kategorija
  2. Detaljan tehnički opis
  3. Oblasti primene, grupe kupaca (e.B uradi sam, zanatlije)
  4. Jasna slika i video materijal (visokog kvaliteta)
  5. Opcionalno: kompatibilnost sa drugim mašinama, priborom itd.
  6. Objašnjenje države
  7. Ako je primenljivo: broj časova trčanja

Bez kolektivnih reklama

Rasporedi "Kupi odmah" moraju da se odnose na pojedinačne stavke ili sklopove. Spajanje raznih predmeta u jednoj reklami nije ekspeditivno u slučaju "Buy It Now" reklama i zato je zabranjeno.

Uvek umetnite stavke ili sklopije tako što ćete kreirati sopstvenu novu listu "Kupi odmah". Ovim se obezbeđuje da se svakoj novoj listi "Kupi odmah" dodeli sopstveni ID liste i da zahtevi za nabavku ili nabavku mogu biti jedinstveno dodeljeni.

Uslovi za istovremene reklame na drugim platformama

Roba koja se oglašavanje putem usluge Buy It Now može se ponuditi samo istovremeno na drugoj onlajn platformi ili u sopstvenoj online prodavnici ako su ispunjeni sledeći uslovi:

  1. Prodavac mora da obezbedi da roba koja se nudi na mašinama bude dostupna u svakom trenutku.
  2. Ako se artikal prodaje preko druge platforme ili sopstvene online prodavnice, reklama "Kupi odmah" na tragaču za mašinama mora biti deaktivirana odmah.
Savet: Sva ostala pravila tržišta važe i za Buy It Now oglase.